• „Kultūros nakties“ lankytojai apžiūri maldaknygę / Karolinos Nadzeikaitės nuotr.
  • Jėzuitų bibliotekos kuratorė Lilijana Marcinkevičiūtė pristato maldaknygę / Karolinos Nadzeikaitės nuotr.
  • Pristatymo įdėmiai klausosi t. Antanas Saulaitis, SJ / Karolinos Nadzeikaitės nuotr.
  • 1624 m. išleista maldaknygė / Karolinos Nadzeikaitės nuotr.
1 / 4

Jėzuitų bibliotekoje pristatytas itin retas leidinys – 400 metų senumo maldaknygė

„Kultūros naktį“, birželio 7 d., jėzuitų bibliotekos lankytojai galėjo susipažinti su itin retu leidiniu – 1624 metais išleista maldaknyge Modus devotus celebrandi cum fructu Sanctissimum Missae Sacrificium. Tai seniausia jėzuitų bibliotekoje saugoma knyga, išleista Vilniaus jėzuitų spaustuvėje. Ji skirta kunigams, norintiems maldingai aukoti šv. Mišias. Mažutėje, vos sprindžio skersmens, knygelėje palikti keli tušti puslapiai asmeninėms pastaboms.

Jėzuitų bibliotekos kuratorės Lilijanos Marcinkevičiūtės teigimu, įdomu tai, kad maldaknygė versta iš italų kalbos į lotynų kalbą, jog įvairios kilmės kunigai galėtų ja naudotis. Leidinio savininko – jėzuito – pageidavimu (XVII amžiuje viršelius užsakydavo knygelių savininkai) viršelį puošia laiko išblukintas, bet vis dar gerai įžiūrimas įspaudas – paauksuotas medalionas su Kūdikėliu Jėzumi – pasaulio Karaliumi ir Išganytoju.

L. Marcinkevičiūtė primena, kad maldaknygę jėzuitų bibliotekai 2022 metais padovanojo geradaris iš JAV: „Jėzuitai džiaugiasi, kad šis vertingas leidinys po tolimų kelionių pernai grįžo į Vilnių ir praturtino retų leidinių fondą.“

Jėzuitų bibliotekos fonde saugomos knygos atspindi ilgą ir permainingą Lietuvos jėzuitų istoriją. Knygų temų ir istorinių laikotarpių įvairovė atspindi tiek pavienių jėzuitų, tiek visos Draugijos plačius interesus. Taigi bibliotekos fondo kolekcija yra vertinga tiek įvairių sričių tyrėjams, tiek smalsiems lankytojams.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×