Jėzuitai – maldos už Ukrainą bendrystėje

Lietuvos jėzuitai, priklausantys Centrinės Europos jėzuitų provincijai, su dideliu susirūpinimu stebi pastaruosius įvykius, susijusius su Rusijos ir Ukrainos krize. Provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, reiškia savo solidarumą bendrabroliams, ypač Ukrainos tautai: „Žvelgdami į augančią įtampą Ukrainoje ir prie Ukrainos sienos mes, jėzuitai Centrinėje Europoje, reiškiame savo palaikymą Ukrainos tautai. Su nerimu stebime įtemptą situaciją ir rimtai žvelgiame į Ukrainos ir Europos gyventojų susirūpinimą. Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą maldai, meldžiamės už taiką šiame regione ir visoje Europoje, kad per dialogą būtų galima išvengti karo grėsmės. Kaip krikščionys, jaučiame pareigą saugoti ir puoselėti Dievo dovanotą laisvę. Todėl meldžiamės, kad visi politiniai veiksmai tarnautų žmogiškumo ir sutelktumo labui.“

Popiežius Pranciškus paskelbė Pelenų trečiadienį (kovo 2 d.) „Pasninko diena už taiką“ ir kviečia tikinčiuosius tą dieną pašvęsti maldai ir pasninkui. „Taikos karalienė teapsaugoja pasaulį nuo karo beprotybės“, kreipėsi į Dievo Motiną popiežius.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×