• Davus paskutiniuosius įžadus galutinai tampama Draugijos nariu. © SJ nuotr.: Daniel Gatz
  • Duodami įžadai prieš Švč. Sakramentą. © SJ nuotr.: Daniel Gatz
  • Clemens Blattert, SJ, Tobias Specker, SJ, ir Christoph Kentrup, SJ. © SJ nuotr.: Daniel Gatz
  • Fondo „Cusanuswerk“ stipendininkai. © SJ nuotr.: Daniel Gatz
1 / 4

Įsišaknijimo radikalumas: t. Clemenso Blatterto, SJ, paskutinieji įžadai

Frankfurtas. Omnia ad maiorem Dei gloriam („Viskas didesnei Dievo garbei“) – skambėjo giesmės žodžiai per t. Clemenso Blatterto, SJ, paskutiniųjų įžadų šventę Frankfurte. Per Visų Šventųjų iškilmę Aukštosios filosofijos ir teologijos mokyklos atriume jėzuitas davė paskutiniuosius įžadus. Klūpėdamas prieš Švč. Sakramentą jis pakartojo tris – neturto, skaistumo ir klusnumo – įžadus ir pridėjo ketvirtąjį, kurį duoda visi Jėzaus Draugijos nariai – juo išreiškiamas ypatingas klusnumas popiežiui ir pasirengimas vykdyti jo misiją. 

„Nuo šiol Tu esi Jėzaus Draugija“, per homiliją sakė Frankfurto jėzuitų bendruomenės vyresnysis t. Tobias Speckeris, SJ, celebravęs šv. Mišias. Po 18 ugdymo metų Jėzaus Draugijos konstitucijos įgijo konkrečią formą asmeniniame jėzuito gyvenimo kelyje. „Būti jėzuitu nereiškia triumfuojančio pergalės žygio į dangaus aukštybes. Tai nuolatinis virsmas per Dievo veikimą. Ignaciškasis dvasingumas nėra lėtas kilimas aukštyn ar išsilaisvinimas iš pasaulio pančių, veikiau tai vis stipresnis įsišaknijimas, leidimasis žemyn“. Paskutiniųjų įžadų radikalumas pasireiškia tuo, kad nuolankiai pripažįstamas šis įsišaknijimas ir ryšys su daugeliu žmonių ir daugeliu vietų.

Dėl pandemijos ribojimų šventėje galėjo dalyvauti apie 100 svečių, tarp jų šeimos nariai ir bičiuliai, taip pat jėzuitai, naujokai ir besidomintieji Draugija. Muzikinę programą paruošė Vokietijos katalikiško fondo „Cusanuswerk“ stipendininkai ir jaunimo sielovados programos „Ateities dirbtuvės“ dalyviai.

T. Clemensas Blattertas, SJ, yra kilęs iš Velendingeno (Bondorfo). Į Jėzaus Draugiją įstojo 2003 metais, 2009 metais įšventintas į kunigus. Šešerius metus buvo studentų kapelionas Leipcige. 2015 m. perėmė atsakomybę už pašaukimų sielovadą Jėzaus Draugijoje ir inicijavo jaunimo sielovados programos „Ateities dirbtuvės“ (Zukunftswerkstatt) atsiradimą Frankfurte. Nuo šių metų jis yra Vokietijos vyskupų konferencijos fondo „Cusanuswerk“ dvasinis rektorius ir Vokietijos vyskupų konferencijos Pašaukimų sielovados centro direktorius.

Naujienlaiškis