• Bendruomenės nariai organizuoja vakaro pamaldas, kurios bus transliuojamos bendruomenei per „YouTube“ kanalą.
  • Šv. Mišiose bažnyčioje iš namų: prijungti per didelį ekraną, likusieji namuose ne tik dalyvauja šv. Mišiose, bet ir aktyviai prisideda prie jų rengimo.
  • Šv. Mišiose bažnyčioje iš namų: prijungti per didelį ekraną, likusieji namuose ne tik dalyvauja šv. Mišiose, bet ir aktyviai prisideda prie jų rengimo.
  • T. Berndas Güntheris, SJ, jėzuitų šv. Ignaco bažnyčioje Frankfurte prie Maino.
1 / 4

Frankfurtas prie Maino – šv. Ignaco bendruomenės gyvenimas

Frankfurto jėzuitų šv. Ignaco bažnyčios bendruomenė išbando naujas interaktyvių šv. Mišių formas, kurios suteikia naujų galimybių ir pandemijai pasibaigus. Apie tai pasakoja t. Berndas Güntheris, SJ, šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir naujosios jėzuitų Centrinės Europos provincijos pastoracinis delegatas.

Po šv. Mišių, net jau beveik visiems išėjus, Frankfurto šv. Ignaco bažnyčioje dar skamba gyvi pašnekesiai. Jie sklinda iš nešiojamojo kompiuterio, per kurį prieš tai buvo transliuojamos Šv. Mišios. Kadangi transliacija vyko „Zoom“ platformoje, po šv. Mišių jų dalyviai dar gali vienas su kitu pasišnekėti. Vienas kitas iš šv. Mišiose gyvai dalyvavusiųjų irgi gali prisėsti prieš kamerą ir dar šiek tiek pabendrauti – kitaip nei šventusieji šv. Mišias bažnyčioje, kurie galbūt taip pat mielai dar pastoviniuotų kartu, bet dėl karantino reikalavimų privalo greitai išsiskirstyti.

Bendrystė nepaisant nuotolio

Šv. Mišios „Zoom“ platformoje – tai vienas naujųjų bandymų jėzuitų šv. Ignaco bažnyčioje, paskelbus pirmąjį karantiną. Tiesą sakant, nė vienas iš atsakingų jėzuitų neturėjo supratimo ar patirties šiame skaitmeniniame pasaulyje. Taigi buvo daug improvizuojama ir mokomasi bandant. Tikrai ne viskas buvo taip tobula, kaip per televiziją rodomas profesionaliai parengtas šv. Mišių ar kitų renginių transliacijas, bet mūsų bendruomenei viskas tiko. 

Mums rūpėjo, kaip išlaikyti arba vėl sutelkti gyvą bendruomenę; kaip žmonės, kurie ir toliau labai saugosi ir nori likti namuose, galėtų patirti bendrystę maldoje ir šv. Mišiose – tie, kurie jau seniai priklausė Šv. Ignaco parapijai, taip pat tie, kurie buvo nutolę nuo bendruomenės.

Autorius:

T. Bernd Günther, SJ, gimė 1965 m. Zygene. Po teologijos ir filosofijos studijų Paderborne, Paryžiuje ir Sankt Georgene 1986 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1993 m. įšventintas kunigu, vėliau dirbo pabėgėlių kapelionu Berlyne, kur įkūrė Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos (JRS) Vokietijos biurą. Po tarnysčių Čilėje ir Niurnberge – Vokietijos jėzuitų provincijolo socijus Miunchene. 2014–2023 m. Frankfurto Šv. Ignaco bažnyčios rektorius. Šiuo metu darbuojasi „Europos koplyčioje“ (Chapel for Europe) Briuselyje. Yra sielovados delegatas, kuris koordinuoja jėzuitų parapijų, universitetų bendruomenių ir įvairių sielovados institucijų veiklą.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×