• Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės archyvo nuotr.
  • Nauja Europos komanda (iš kairės): Eleonora Milazzi, Angelika Scholz, Rasa Darbutaitė (nuotoliu), Mirella Gaboli
1 / 4

Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė ieškojo vilties kelių Maltoje

Sekminių savaitgalį Maltoje, Šventosios Dvasios vedama, susitiko Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė. Daugiau nei 50 delegatų iš 21 Europos nacionalinės bendruomenės susirinko trims dienoms nuspręsti, kurlink bendruomenė turėtų keliauti ateinančius metus. Tokie įžvalgos susitikimai vyksta praėjus metams po Pasaulinės asamblėjos, kurių paskutinioji vyko 2023 m. Amjene (Prancūzijoje).

Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei atstovavo jos pirmininkė Rūta Lesnikauskaitė, narė Aušra Giniūnienė ir Bažnyčios asistentas t. Mindaugas Malinauskas, SJ.

Remdamiesi Pasaulinės asamblėjos tema „Atpažinti vilties kelius“, Maltoje susirinkę dalyviai darė bendruomeninę įžvalgą, kurią moderavo Pasaulinės bendruomenės taryba. Pagrindinis klausimas, kurį visi svarstė maldoje, o vėliau dalijosi įžvalgomis mažose grupelėse – kaip šie vilties keliai gali konkrečiai atrodyti Europoje?

Įvairiais simboliais, pavyzdžiui, tiltais, grupelės bandė atskleisti savo poreikius, ypač ryšių kūrimą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Visomis juslėmis, pagal ignaciškojo dvasingumo principus, dalyviai bent iš dalies prisilietė prie migrantų jausenos, kai grupelėmis buvo vedžiojami ir lydimi „prižiūrėtojų“ šūksnių ir neaiškių nurodymų. Darbas su migrantais – tik vienas iš kai kurių Europos bendruomenių įsipareigojimų. Kita veiklos sritis – tai ekologija, kurios nepaisymo padariniai jau dabar skaudžiai liečia daugelio žmonių tikrovę.  

Maltoje buvo išrinkta nauja Europos komanda, kuri penkerius metus bus atsakinga už veiklų koordinavimą: Rasa Darbutaitė iš Lietuvos, Eleonora Milazzo iš Italijos, Mirella Gaboli iš Ispanijos ir Angelika Scholz iš Vokietijos. Asamblėja patikėjo joms konkrečias užduotis: gerinti nacionalinių bendruomenių bendradarbiavimą, stiprinti ignaciškojo dvasingumo šaknis ir tęsti įsipareigojimus „paribiuose“. Šie „paribiai“, įvardyti ankstesniuose pasaulinės bendruomenės įžvalgos procesuose, yra skurdas ir globalizacija, jaunimas, ekologija, šeima ir nauja sritis, iškilusi Amjeno asamblėjoje – dvasinė tarnystė.

Asamblėja baigėsi iškilmingomis Sekminių Mišiomis, naujos tarybos išsiuntimu į misiją ir bendrystės švente.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×