Eugenijus Markovas, SJ. Apie tikėjimą ir vertybių krizę visuomenėje

T. Eugenijus Markovas, SJ, Apie tikėjimą ir vertybių krizę visuomenėje (Bernardinai.lt, 2012-10-31)

Dvasinėse pratybose šv. Ignacas Lojola siūlo tokią meditaciją: kai asmuo įsivaizduoja save žvelgiant į pasaulį Dievo akimis ir bando tą pasaulį suprasti, pamatyti jo poreikius, įžvelgti žaizdas, kančią, nuopolį. Net ir neatlikdami dvasinių pratybų, bet galbūt skaitydami spaudą, sekdami radijo laidas ar televiziją, kaskart išgirstame kažką naujo ir net šokiruojančio apie pasaulį. Įvykiai pasiekia mus tą pačią akimirką, kai tik jie įvyksta, net jei tai ir nutinka tūkstančius kilometrų nuo mūsų. Ir tai negali neturėti įtakos mūsų veiksmams, mąstymui ir pasaulėžiūrai.

Spalio 11 d. popiežius Benediktas XVI paskelbė 2012–2013 m. Tikėjimo metais, ragindamas atnaujinti ir stiprinti visų krikščionių tikėjimą, atkurti Bažnyčios veidą ir kartu įveikti mus supančius sunkumus. Tą patį mėnesį Katalikų Bažnyčios vyskupai susirinko į vyskupų Sinodą Romoje naujajai evangelizacijai aptarti, ragindami apsvarstyti naujosios evangelizacijos modelius ir juos įgyvendinti šiandienos pasaulyje. Taip pat reikia pabrėžti, kad pasaulis iš tiesų yra ant pasikeitimų slenksčio, ir norime ar nenorime, turime iš naujo atrasti Evangelijos skelbimo gaires pasauliui ir apmąstyti mūsų pačių tikėjimą. Dauguma pasisakiusiųjų Sinode pabrėžė, kad gyvename sekuliarioje visuomenėje ir tiesiog stokojame naujų idėjų, galinčių atnaujinti ir pagyvinti tikėjimą.

Tiesa, per pastaruosius penkiasdešimt metų žmogus tapo labiau pasiturintis, labiau išsilavinęs, nors, kita vertus, vis dar nėra užgožtas žmonių troškulys atpažinti tikėjimo žinią, ją suprasti ir priimti. Dažnas stingame drąsos propaguoti tikėjimą, o mūsų baimę padidina kasdien pasikartojantys ir nesibaigiantys konfliktai tiek Bažnyčios viduje, tiek už jos ribų. Galime teigti, kad nors mūsų tikėjimas išgyvena pasikeitimo ir atsinaujinimo laikus, kyla klausimas: kaip turime reaguoti šioje kryžkelėje, kokius žingsnius turime žengti, kad tinkamai galėtume reaguoti į naujus iššūkius, o nepasikliautume tik spontaniškais ir skubotais sprendimais?

Autorius:

T. Eugenijus Markovas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2004 m. Kunigu įšventintas 2015 m. Kaune. Baigė filosofijos studijas Miunchene, teologijos studijas – Nairobyje ir Bostone. Nuo 2015 m. dirba Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu, taip pat yra Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius ir Kauno namų vyresnysis.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×