• Asmeninio archyvo nuotr.

Esu ne sau

T. Eugenijus Markovas, SJ, 2023 m. sausio 3 d. drauge su t. Mindaugu Malinausku, SJ, duos paskutiniuosius įžadus – taip bus galutinai „užantspauduota“ jų narystė Jėzaus Draugijoje. Šiuo metu t. Eugenijus yra Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas, Lietuvoje jis yra kontaktinis asmuo, atsakingas už pašaukimus, taip pat Kauno namų vyresnysis. 2015 m. jis gavo kunigystės šventimus ir žurnale „Laiškai bičiuliams“ (2015 m. ruduo) pasidalijo savo liudijimu apie kunigystę. Tuo metu po šventimų buvo praėję vos pora mėnesių, bet t. Eugenijus patvirtino, kad ir dabar gali pasirašyti po kiekvienu savo žodžiu. Pateikiame šio liudijimo ištrauką.

Man labai patinka būti kunigu – paprastu žmogumi, vyru, kuris myli Jėzų, semiasi tikėjimo stiprybės iš Kristaus, ir nėra užsidaręs už vienuolyno sienų, kur tik meldžiamasi, bet kuris yra arti žmonių.

Būdamas naujokas, Kauno jėzuitų gimnazijoje atlikau poros mėnesių praktiką, padėdamas kapelionui. Tuometinis provincijolas t. Aldonas Gudaitis kartą ir klausia manęs: kas tau geriausiai sekasi? Sakau, man labai patinka stovyklos, rekolekcijos su mokiniais, net ir pamokas vesti. „Tai gal tu tiktum mokykloje?“ – pasvarstė jis. Nuo to karto, kai važiuodavau į filosofijos, teologijos studijas ar dar kur nors, visą laiką galvodavau, ko galiu ten išmokti ir kokia patirtis būtų naudinga, jei ją parvežčiau į gimnaziją. Nesvarstydavau, kad gal kada nors būsiu bažnyčios rektorius ar atsakingas už rekolekcijų namus, bet visada galvojau, kad greičiausiai būsiu prie gimnazijos. Taip ir atsitiko – dabar esu Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas. <...>

Autorius:

T. Eugenijus Markovas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2004 m. Kunigu įšventintas 2015 m. Kaune. Baigė filosofijos studijas Miunchene, teologijos studijas – Nairobyje ir Bostone. Nuo 2015 m. dirba Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu, taip pat yra Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius ir Kauno namų vyresnysis.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×