• Philippas Jeningenas, SJ; 1763 m. paveikslas. Nuotr.: Eichšteto vyskupijos muziejus
  • Provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ
1 / 2

Džiugi žinia jėzuitams – t. Philippas Jeningenas, SJ, bus skelbiamas palaimintuoju

Jėzaus Draugija džiaugiasi, kad popiežius Pranciškus patvirtino t. Philippui Jeningenui, SJ, priskiriamą stebuklą. Taigi nebeliko kliūčių „gerąjį tėvą Philippą“, XVII amžiaus liaudies misionierių, paskelbti palaimintuoju.

„Tai, kad vienam iš mūsų bendrabrolių suteikiama tokia garbė, – ypatingas įvykis“, teigia Centrinės Europos jėzuitų provincijos vadovas t. Bernhardas Bürgleris, SJ. „Ir didelė dovana mums visiems Šv. Ignaco metais, minint 500-ąsias Ignaco atsivertimo metines“.

Philippas Jeningenas gimė 1642 m. sausio 5 d. Eichštete, į Jėzaus Draugiją įstojo 1663 m. Sekdamas šv. Pranciškaus Ksavero pavyzdžiu, jautė pašaukimą būti misionieriumi. Draugija jam paskyrė misijų kraštą Pietų Vokietijoje ir kaip piligrimų sielovadininką išsiuntė į Elvangeną, kur jis pastatė bažnyčią, tapusią piligrimystės vieta. Savo, kaip liaudies misionieriaus, tarnystę atliko Augsburgo, Eichšteto ir Viurcburgo vyskupijose. Mirė 1704 m. vasario 8 d., palaidotas Elvangeno šv. Vito bazilikoje.

„T. Philippas Jeningenas gyvenime rėmėsi ignaciškosiomis pratybomis ir daugelį žmonių paskatino leisti gyvajam Dievui per jas atnaujinti savo gyvenimus“, teigia t. Bürgleris. Jis buvo labai charizmatiška asmenybė, pasižymėjusi paprastais pamokslais, įtikinamu gyvenimo būdu ir nuoširdžiu bendravimu. „Žmonės jautė, kad jis tiki tuo, ką sako, o galbūt dar svarbiau yra tai, kad t. Philippas nereikalavo iš jų nieko, ko pats nedarė arba ką darė itin dosniai“.

Provincijolas t. Bernhardas Bürgleris kviečia jėzuitus ir visą ignaciškąją šeimą žvelgti į paskelbimą palaimintuoju kaip į progą per Dvasines pratybas atnaujinti savo gyvenimą ir darbą. „Tegu piligrimo Philippo Jeningeno misionieriškas uolumas mums būna pavyzdys, skatinantis bet kuriuo metu leistis ten, kur galime labiau tarnauti, siekdami susitaikymo, paremto teisingumu, tikėjimu ir solidarumu su vargšais.“

T. Ph. Jeningeno beatifikacijos procesas prasidėjo dar 1945 metais, o vadinamasis „herojiškas dorybių laipsnis“ pripažintas 1989-aisiais po to, kai vienas vyras, už kurį artimieji meldėsi t. Ph. Jeningenui, Vokietijoje nepaaiškinamai pagijo nuo neišgydomos ligos

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×