Br. Michael Schöpf, SJ – naujasis Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos direktorius

Vokietijos jėzuitą br. Michaelį Schöpfą, SJ, gen. vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, paskyrė naujuoju tarptautinės Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos (JRS) direktoriumi. Savo pareigas jis pradės eiti kitų metų viduryje ir pakeis t. Thomą H. Smolichą, SJ, vadovavusį šiai institucijai nuo 2015 m. spalio mėn. Pastaruosius dvejus metus br. Schöpfas buvo JRS tarnybos direktoriaus pavaduotojas. Taigi paskyrus jį vadovo pareigoms, bus užtikrintas veiklos nuoseklumas ir stabilumas, ypač aktualus beprecedentės tarptautinės pabėgėlių krizės akivaizdoje. JRS duomenimis, šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 100 mln. žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus. 

JRS įsteigta 1980 m. tuometinio Jėzaus Draugijos gen. vyresniojo t. Pedro Arrupės, SJ, iniciatyva. Šiuo metu ji savo veiklą vykdo 58 šalyse. JRS misija – palydėti pabėgėlius, jiems tarnauti ir ginti jų teises, kad jie gebėtų įveikti sunkumus ir savarankiškai spręsti dėl savo ateities. JRS, kurios būstinė įsikūrusi Romoje, kiekvienais metais padeda beveik 1 mln. žmonių užtikrinti pragyvenimą, švietimą, psichinę sveikatą bei vykdo susitaikymo misiją.

Br. Schöpfas sako, kad JRS esmė – žmonių palydėjimas: „Esu dėkingas ir džiaugiuosi, kad galėsiu tęsti misiją drauge su daugybe atsidavusių ir kompetentingų kolegų sudėtingomis aplinkybėmis. Esame pašaukti dalytis gyvenimu su brutaliai išvarytais broliais ir seserimis, kurie mus kviečia kurti teisingus santykius ir atpažinti savo bendrą žmogiškumą. Taip galime atrasti prasmę.“

„Esu labai dėkingas, kad Michaelis vadovaus JRS – didžiausiai pasaulinei Jėzaus Draugijos tarnybai“, sako pareigas paliekantis JRS direktorius t. Thomas H. Smolich. „Jis yra tinkamiausias žmogus šiai misijai, džiaugiuosi bendradarbiavimu ateinančius mėnesius, kai perduosiu savo darbus.“

Br. Michaelis Schöpfas į Jėzaus Draugiją įstojo 1989 m., studijas baigė 1993 m. Miuncheno aukštojoje filosofijos mokykloje. Yra buvęs MISEREOR, Vokietijos vyskupų konferencijos vystomojo bendradarbiavimo tarnybos, patariamosios tarybos pirmininkas ir Vokietijos vyskupų konferencijos Migracijos komisijos patarėjas. Buvo atsakingas už projektų ir partnerysčių vystymą Vokietijos jėzuitų tarptautinio solidarumo organizacijoje „Jesuiten Weltweit“. Dėstė paskaitas migracijos tyrimų srityje, buvo kviestinis dėstytojas Viurcburgo, Miuncheno ir Vienos universitetuose.

Br. Schöpfas turi gausią patirtį migracijos ir pabėgėlių klausimais. 1993–1997 m. vykdė keletą pabėgėlių projektų Afrikoje: Kenijoje, Tanzanijoje, Ugandoje ir Ruandoje. 2005 m. prisijungė prie Europos JRS tarnybos Briuselyje, kur iki 2008 m. buvo regiono direktoriaus pavaduotojas, vėliau – regiono direktorius (iki 2014 m.). 2021 m. perėjo dirbti į centrinę būstinę, kur buvo atsakingas už organizacijos plėtrą ir lobistinę veiklą.

„Žvelgiant į vis didėjantį nesaugumą daugelyje pasaulio vietų, iki šiol neregėtus iššūkius dėl klimato kaitos, svarbu sukurti stiprią ir inovatyvią instituciją, kuri gebėtų visame pasaulyje reaguoti į naujus poreikius. Taip galėsime įgyvendinti t. Arrupės įkvėpimą dabartiniame pasaulyje. Jis buvo vizionierius, kuris viską, ką turėjo, taip pat ir save patį, atidavė labiausiai stokojantiems“, sako br. Schöpfas.

 

Naujienlaiškis