• Denisas Dobbelsteinas / Nuotr. iš asmeninio archyvo

Bendruomeninė įžvalga – kantrybė išlaukiant sprendimo

Bendruomeninė įžvalga – tai dvasinis procesas, bandant atpažinti Dievo valią bendruomenės gyvenime. Popiežius Pranciškus daugelyje savo dokumentų, ypač sinodiniame kelyje, kuriuo keliauja Bažnyčia, pabrėžia bendruomeninės įžvalgos svarbą. Apie ją kalbamės su Denisu Dobbelsteinu, Pasaulio krikščioniškojo gyvenimo (KG) bendruomenės pirmininku, gegužės 20–22 dienomis vedusiu mokymus Lietuvos KG bendruomenės ugdymo renginyje Šiluvoje.

Ką reiškia bendruomeninė įžvalga Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei? Kuo ypatingi Bendruomenės susitikimai ir pasidalijimai tikėjimo ir gyvenimo patirtimis? 

Reiktų išskirti du bendruomeninės įžvalgos būdus. Vienas jų – kai kuris nors grupelės narys turi asmeninę intenciją. Įžvalga gali būti daroma trimis pasidalijimo ratais. Pirmajame rate grupelės nariai dalijasi tuo, kas buvo brangiausia jų gyvenime paskutiniosiomis savaitėmis. Jie stengiasi atpažinti, kada ir kur Dievas jų laukė. Ne visada tai būna akivaizdu. Kartais žmogus nujaučia kai kas svarbaus, numano, kad gali prireikti tam tikro sprendimo. Jeigu pirmajame rate matyti, kad grupelės nariui reikia paramos, labai naudingas būna antrasis pasidalijimo ratas.

Kai dalijamasi tarp ilgamečių grupelės narių, ištikimai keliaujančių bendroje tikėjimo kelionėje, atsiranda tarpusavio pasitikėjimas. Todėl antrajame rate jie gali priminti vienas kito asmeninę dvasinę kelionę ir padėti įsivardyti giliausius troškimus. Kai kada kiti randa taiklesnių žodžių mano patirčiai įvardyti, gali atverti kitokį žvilgsnį į mano dvejones, abejones.

Ko reikia, kad galėtume padaryti gerą įžvalgą?

Reikia gerai suprasti klausimą, dėl kurio norima priimti sprendimą, ir būti atviram įvairioms sprendimo alternatyvoms. Kaip tik čia itin vertinga grupelės pagalba. Antrasis ratas nereiškia, kad aš išgirsiu daugiau nuomonių ir galėsiu geriau atsakyti į savo klausimą. Verta pasitikėti grupelės dinamika. Tai lėtas ir kantrus procesas, kai suvokimas šlifuojamas pamažu. Svarbu gerbti to, kuris daro įžvalgą, laisvę. 

Trečiajame rate kiekvienas stengiasi įsivardyti, kaip po pasidalijimo pasikeitė jo žvilgsnio perspektyva. Jėzaus akivaizdoje kasdieniai dalykai, žvilgsnis į iššūkius ir žmones gali būti visiškai perkeisti.

O koks yra kitas bendruomeninės įžvalgos būdas?

Kitas įžvalgos būdas susijęs su bendra intencija, su iššūkiais bendruomenėje ar grupelėje, net pačioje Bažnyčioje. Drauge yra žvelgiama į tikrovę, kylančius sunkumus ir pasitikima bendruomeniniu supratimu, o ne vien kliaujamasi išmintingiausiu grupelės protu.

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×