• Ilgamečio BJAP nario dr. Mindaugo Vyginto (ketvirtas iš kairės) išleistuvės 2018 m.
  • 450 metų jėzuitų misijos Lietuvoje minėjimas Lemonto Pasaulio lietuvių centre (JAV)
  • 2015 m. pavasarį BJPP taryba aptaria veiklos planus
1 / 3

Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybai – 25-eri

„Pirmasis projekto užmojis – atstatyti ir sutvirtinti jėzuitų gimnazijas Lietuvoje“ – taip savo pagrindinę misiją įvardijo Baltijos jėzuitų plėtros projekto (BJPP, angl. Baltic Jesuit Advancement Project) taryba 1996 metų rugpjūčio 20 dieną. Ši tarybos veikla buvo ir yra didelė paspirtis jėzuitams, kurių viena iš apaštalinių pirmenybių – lydėti jaunimą. Per savo veiklos 25-metį taryba sutelkė daug JAV lietuvių ir amerikiečių, įsitikinusių, kad indėlis į švietimą ir dvasinį ugdymą atneš vaisių. Centrinės Europos jėzuitų provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, savo sveikinimo laiške dėkodamas visiems esamiems ir buvusiems Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos nariams, jėzuitams ir pasauliečiams už skirtą laiką, žinias, maldą ir aukas, sakė: „Jūsų buvimo ir darbo vaisius leidžia vaikams svajoti ir siekti neįmanomų dalykų, kad jie taptų žmonėmis, tarnaujančiais kitiems ir Dievui“.

Naujienlaiškis