Balandžio 27 d. įkurta Centrinės Europos jėzuitų provincija

Balandžio 27 d. įkurta Centrinės Europos jėzuitų provincija (ECE), jungianti ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų provincijas. Tokiu žingsniu Jėzaus Draugija siekia labiau sutelkti pastangas Draugijos apaštalinėms pirmenybėms įgyvendinti: padėti žmonėms atrasti Dievą, keliauti su atstumtaisiais, lydėti jaunimą ir rūpintis ekologija. Struktūriniais pokyčiais jėzuitai siekia atsižvelgti į laikmečio situaciją, tikėdami, kad susivieniję galės efektyviau skleisti ignaciškąjį dvasingumą ir vykdyti savo misiją.

Provincijos globėjas – šv. Petras Kanizijus, XVI amžiaus jėzuitas, kilęs iš Nyderlandų. Šis teologas, Bažnyčios reformuotojas, kolegijų ir universitetų steigėjas buvo pirmasis Vokietijos jėzuitų provincijolas, numatęs jėzuitų veiklos pradžią Lietuvoje. Jis mirė Fribūre (Šveicarijoje). ECE Provincija įsteigta balandžio 27 dieną, minint 500-ąsias jo gimimo metines.

Provincijai vadovauja provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, dabartinis Austrijos jėzuitų provincijolas. Vienu iš provincijolo patarėjų (konsultorių) yra paskirtas Lietuvos jėzuitas t. Aldonas Gudaitis, SJ. Provincijai priklauso 442 jėzuitai Austrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, JAV (misija Lemonte), Švedijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. Provincija turi bendrą logotipą, atnaujintą interneto svetainę (trim kalbomis – lietuvių, vokiečių ir prancūzų): www.jezuitai.lt.

Lietuvoje vietoj žurnalo „Laiškai bičiuliams“ 3 kartus per metus bus leidžiamas žurnalas „Jėzuitai“. Jame bus publikuojami straipsniai apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų misiją Lietuvoje ir Europoje, apaštalinę veiklą.

Vilniuje veikia Centrinės Europos jėzuitų provincijos regioninis biuras (Didžioji g. 34), kuriam vadovauti paskirtas yra t. Vidmantas Šimkūnas, SJ.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×