• Kakumos (Kenija) pabėgėlių stovykloje, Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos prieglauda „Safe Haven“ / @Jesuit.Media Don Doll, SJ

Abejingumo globalizacija yra labai bjauri liga. Ką skelbia popiežiaus birželio maldos intencija?

Mindaugas Malinauskas, SJ, Bernardinai.lt, 2024-06-27 (toliau pateikiame straipsnio santrauką)

Birželio mėnesio maldos intencija popiežius Pranciškus prašo tikinčiųjų melstis už migrantus ir tuos, kurie bėga iš savo tėvynės. Tikrai galime pripažinti, kad būtinybė remti pabėgėlius ir migrantus yra vienas pagrindinių popiežiaus Pranciškaus pontifikato akcentų.

Ši intencija išsakyta tuo metu, kai milijonai žmonių bėga iš karo draskomų regionų, įskaitant Ukrainą ir Artimuosius Rytus, taip pat dėl migrantų antplūdžio prie Jungtinių Valstijų ir Meksikos sienos. Nuolat kas dvi sekundes vienas žmogus yra iškeldinamas, stumiamas iš savo namų, krašto, dažnai tik su vienais drabužiais. Apytiksliai 3,5 proc. pasaulio gyventojų yra kelyje, nesvarbu, ar jie migruoja savo noru, ar dėl to, kad yra priversti. Tai apie 258 mln. žmonių, iš kurių apie 110 mln. būtent priversti bėgti dėl realaus pavojaus. Dėl migracijos žmonės, ypač moterys ir vaikai, gali patirti pavojų ir (arba) prarasti pagrindines teises, pavyzdžiui, asmenys be pilietybės.

Birželio mėnesio popiežiaus intencija už paliekančiuosius savo kraštą byloja: „Melskimės, kad migrantai, bėgantys nuo karo ar bado, priversti leistis į pavojų ir smurto kupinas keliones, rastų priėmimą ir naujas gyvenimo galimybes.“

Praranda šaknis ir saugumą

Šia intencija popiežius kviečia pasaulio tikinčiųjų bendruomenę malda paremti migrantus jų konkrečiose situacijose. Tai intencija, kurios negalima išspręsti nė vienam asmeniui pavieniui, nes yra be galo sunki ir daugiasluoksnė. Migrantai nėra pėstininkai žmonijos šachmatų lentoje. Tai vaikai, moterys ir vyrai, kurie dėl įvairių priežasčių palieka arba yra priversti palikti savo namus, kuriuos vienija teisėtas troškimas ne tik išgyventi ir egzistuoti, bet ir gyventi. Kartu ši intencija liečia daug labiau kiekvieną, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tai viena tų intencijų, kuri kviečia gydyti vis labiau augančią migracijos situaciją ir mūsų praeities bei kilmės žaizdas. Kaip dažnai Biblijoje Viešpats prašo priimti migrantus ir svetimšalius, primindamas mums, kad ir mes patys esame svetimšaliai!

Pranciškaus maldos intencija išreiškia ir didelį susirūpinimą migrantais todėl, kad jie praranda savo šaknis ir saugumą, pripažįstamos jų kančios ir išreiškiama užuojauta dėl jų likimo. Tai būdas pamatyti veidus mūsų brolių ir seserų, priverstų dėl ginkluotų konfliktų, teroristinių išpuolių, stichinių nelaimių ir kitų priežasčių palikti savo namus ir tėvynę.

Pontifikas atkreipia dėmesį į pavojingas ir smurtines keliones, į kurias dažnai leidžiasi migrantai, būtinybę skubiai juos apsaugoti ir jiems padėti. Kiekvienas migrantas turi savo istoriją, vardą ir veidą, kuriuos mato pats Dievas ir kurių negalima pamiršti. Migrantų ir pabėgėlių kelionė dažnai būna kupina baisių kančių ir pavojų, neapsakomo smurto ir išnaudojimo. Popiežius tikisi, jog migrantai ras svetingas bendruomenes, kad ir kur jie atvyktų.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×