2025 m. Jubiliejaus skelbimo bulė „Spes non confundit“

Vatican News, 2024-05-09

Gegužės 9 d. popiežius paskelbė ir įteikė Dievo tautos atstovams 2025-ųjų Šventųjų metų skelbimo bulę „Spes non confundit“. Bulės skelbimo apeigos vyko ketvirtadienį popiet Šv. Petro bazilikos prieangyje prie dar užmūrytų Šventųjų durų, kurios bus atidarytos šių metų gruodžio 24 d.

Prie Šv. Petro bazilikos šventųjų durų buvo skaitomos Jubiliejaus skelbimo bulės ištraukos. Bulė buvo įteikta Romos popiežiškųjų bazilikų ir visos Dievo tautos atstovams. Po to Šv. Petro bazilikos viduje vyko popiežiaus Pranciškaus vadovaujami Vatikane šį ketvirtadienį minėtos Kristaus Žengimo į dangų iškilmės, Šeštinių, antrieji mišparai.

2025 m. Jubiliejaus dovana pasauliui tebūna viltis. Viltis – tai balzamas, kurį turime pilti ant mūsų laikų žmonijos žaizdų, sakoma gegužės 9 d. prie Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus bulėje „Spes non confundit“ („Viltis nenuvilia“, „Viltis neapgauna“). Jos pavadinimas paimtas iš šv. Pauliaus Laiško romiečiams (Rom 5, 5).

Popiežius nurodo, jog Jubiliejus prasidės Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų atidarymu šių metų gruodžio 24 d. Po kelių dienų, sekmadienį, gruodžio 29 d., popiežius atidarys savo, kaip Romos vyskupo, katedros Laterano Šv. Jono bazilikos Šventąsias duris; 2025 m. sausio 1 d. bus atidarytos Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos Šventosios durys; sausio 5 d. – Šv. Pauliaus bazilikos už miesto mūrų Šventosios durys. Paskutinį metų sekmadienį, gruodžio 29 d., visų vyskupijų ganytojai Jubiliejaus duris atidarys savo katedrose ir konkatedrose. Visų katedrų, konkatedrų ir trijų didžiųjų Romos bazilikų Šventosios durys turi būti uždarytos iki 2025 m. gruodžio 28 d. Iškilminga Jubiliejaus pabaiga ir Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų uždarymas numatytas 2026 m. sausio 6 d., per Viešpaties Apsireiškimo, Trijų Karalių, iškilmę.

Bulė „Spes non confundit“ susideda iš 25 punktų – popiežiaus prašymų ir siūlymų. Dokumente Pranciškus visų pirma atkreipia dėmesį į 1700-ąsias Nikėjos susirinkimo metines. Vienas per šį pirmąjį visuotinį Bažnyčios susirinkimą spręstų klausimų buvo Velykų datos nustatymo būdas. Dėl jo šiandien vis dar esama skirtingų pozicijų, kurios neleidžia švęsti šio pamatinio tikėjimo įvykio tą pačią dieną, rašo Pranciškus. Tačiau apvaizdos dėka, nors ir taikydami skirtingus skaičiavimo būdus, 2025 m. visi krikščionys Velykas švęs tą pačią dieną. „Tebūnie tai raginimas visiems Rytų ir Vakarų krikščionims žengti ryžtingą žingsnį siekiant vienybės dėl bendros Velykų datos“, – prašo Pranciškus.

Popiežius trokšta, kad Jubiliejaus šventieji metai visiems įkvėptų vilties. „Visiems, ypač labiausiai nusivylusiems, į ateitį žvelgiantiems skeptiškai ir pesimistiškai, Šventieji metai tebūna proga atgaivinti viltį, taip pat kantrybės dorybę, kurią šiandien išstumia skubėjimas.“ Popiežius prašo įžvelgti viltį laiko ženkluose, nepasiduoti pagundai manyti, jog esame užvaldyti blogio ir smurto, matyti gėrį, kurio nepaisant visko, pasaulyje yra labai daug.

Šventieji metai teskatina matyti žmones, kuriems mūsų laikais reikia pagalbos, kuriuos slegia mūsų laikų dramos, kurie išgyvena išmėginimus. Kaip įmanoma, klausia popiežius, kad žmonių ir tautų desperatiškas pagalbos šauksmas neskatina tautų vadovų siekti nutraukti daugybę šiandien vykstančių regioninių konfliktų, suvokti pasekmes, kurias gali atnešti visam pasauliui šių konfliktų eskalavimas?

Popiežiaus bulėje paminėta turtingųjų pasaulio valstybių demografinė krizė. Be valstybių teisinio įsipareigojimo, būtina, kad ir tikintieji bei visa pilietinė visuomenė remtų jaunimą, norintį kurti šeimas ir susilaukti vaikų. Popiežius taip pat mini kalinius ir rašo, kad jiems bus skirtas konkretus artumo ženklas – jis pats Šventąsias duris atidarys kalėjime. Toliau dokumente rašoma apie ligonius, vienišus pagyvenusius žmones, taip pat apie jaunimą. Paminėjęs naujose visuomenėse nepritampančius ar nepriimamus imigrantus, taip pat skurstančius ir pastovaus būsto neturinčius žmones popiežius prašo, kad turintieji materialinių išteklių būtų dosnūs tiems, kuriems visko trūksta. Galiausiai popiežius kreipiasi į turtingas valstybes ir prašo Šventųjų metų proga ryžtis dovanoti skolas šalims, kurios nėra pajėgios jų sugrąžinti.

2025 m. Jubiliejaus skelbimo bulėje taip pat minimi mūsų dienų krikščionys kankiniai, priklausantys įvairioms krikščioniškoms tradicijoms. Jų liudijimas teskatina ryžtingiau siekti visų krikščionių vienybės.

Pabaigoje kalbama apie neatskiriamą Šventųjų metų elementą – visuotinius atlaidus ir su jais susijusį Susitaikinimo sakramentą. „Išpažintis, – rašo Pranciškus, – yra ne tik vertinga dvasinė praktika, bet ir lemiamas, esminis ir neatskiriamas žingsnis kiekvieno žmogaus tikėjimo kelyje. Iš tiesų nėra geresnio būdo pažinti Dievą, kaip leisti, kad jis sutaikytų mus su savimi, kad leistų mums gėrėtis jo gailestingumu.“ (jm / Vatican News)

Bulės tekstas keliomis kalbomis >>

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×