1 / 1

2022 m. Didžioji savaitė ir Prisikėlimo Mišios jėzuitų bažnyčiose

Vilniaus šv. Jonų bažnyčia

Balandžio 10 d. 11.00, 13.00 – Verbų sekmadienis

Balandžio 14 d. 18.00 – Didžiojo Ketvirtadienio Mišios

Balandžio 15 d. 18.00 – Didžiojo Penktadienio pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas)

Balandžio 16 d. 20.00 – Velyknaktis

Balandžio 17 d. 11.00, 13.00 – I Velykų diena (sekmadienis)

 

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Balandžio 10 d. 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00 – Verbų sekmadienis

Balandžio 11 d. (pirmadienį) 17.30 – Sutaikinimo pamaldos

Balandžio 14 d. 17.30 – Didžiojo Ketvirtadienio Mišios

Balandžio 15 d. 17.30 – Didžiojo Penktadienio pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas)

Balandžio 16 d. 20.00 – Velyknaktis

Balandžio 17 d. 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00 – I Velykų diena (sekmadienis)

Balandžio 18 d. 12.00 – II Velykų diena (pirmadienis)

 

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Balandžio 10 d. 8.00, 10.00, 11.30 (anglų k.), 17.00, 20.00 – Verbų sekmadienis

Balandžio 14 d. 17.00 – Didžiojo Ketvirtadienio Mišios

Balandžio 15 d. 17.00 – Didžiojo Penktadienio pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas)

Balandžio 16 d. 21.00 – Velyknaktis

Balandžio 17 d. 8.00, 10.00, 11.30 (anglų k.), 17.00, 20.00 – I Velykų diena (sekmadienis)

Balandžio 18 d. 10.00, 17.00 – II Velykų diena (pirmadienis)

 

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Balandžio 10 d. 9.00, 11.00 – Verbų sekmadienis

Balandžio 14 d. 18.00 – Didžiojo Ketvirtadienio Mišios 

Balandžio 15 d. 18.00 – Didžiojo Penktadienio pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas)

Balandžio 16 d. 20.00 – Velyknaktis

Balandžio 17 d. 9.00, 11.00 – I Velykų diena (sekmadienis)

Balandžio 18 d. 11.00 – II Velykų diena (pirmadienis)

 

Nuotr. Unsplash.com

Naujienlaiškis