1 / 3

Walteris Ciszekas

SU DIEVU GULAGE

Lenkų kilmės amerikietis jėzuitas Valteris Ciszekas (1904–1984) nuo 1939-ųjų darbavosi kaip slaptas misionierius buvusioje Sovietų Sąjungoje. Jis gimė 1904 m. lenkų imigrantų šeimoje Šenandoa mieste Pensilvanijoje ir 1928 m. įstojo į Jėzaus Draugiją.

Autobiografinėje knygoje „Su Dievu Gulage. Nuteistas kaip popiežiaus šnipas“ (Mit Gott im Gulag. Verurteilt als Spion des Papstes) jėzuitas pasakoja, kaip jis nusprendė savanoriškai dalyvauti „Misijoje Rusija“, į kurią 1929 m. pašaukė popiežius Pijus XI laiške visiems seminaristams, pirmiausia kreipęsis į „mūsų sūnus jėzuitus“. Tam buvo specialiai įkurtas Rusijos rengimo centras. Be kitų dalykų, Ciszekas Romoje studijavo Rusijos istoriją bei rusų kalbą ir 1937 m. gavo Rytų apeigų kunigo šventimus.

1940 m. Ciszekas, kaip lenkų tautybės medkirtys pavarde Vladimiras Lipinskis, slapta atvyko į Sovietų Rusiją. Vokiečių vermachtui užėmus Sovietų Sąjungą, dvasininką demaskavo ir suėmė NKVD [Vidaus reikalų liaudies komisariatas; represinė žinyba, veikusi SSSR teritorijoje]. Kaip „Vatikano šnipas“, jis pateko į nelemtai pagarsėjusį Lubiankos kalėjimą Maskvoje, kur buvo kankinamas. Penkiolika metų praleido įvairiuose priverstinių darbų lageriuose Sibiro Gulage. Niujorko jėzuitai buvo įsitikinę, kad jo nebėra gyvo.

Savo prisiminimuose, parašytuose be menkiausios polemikos, Ciszekas pasakoja apie gniuždančius tardymus, kalėjime ir Gulage patirtus kentėjimus, bet ir savo žūtbūtines pastangas neprarasti pasitikėjimo Dievu ir išlaikyti viltį Dieve tokiomis nežmoniškomis sąlygomis: „Nepaisant visų žiaurumų ir kančių, kuriuos patyriau, Sibiro lageriai man buvo didelė paguoda: vėl galėjau kunigauti. Vėl galėjau aukoti Mišias, nesvarbu, kad slapta, klausyti išpažinčių, krikštyti, guosti ligonius ir palydėti mirštančiuosius.“

1955 m. Ciszekas buvo paleistas iš lagerio į laisvę, bet privalėjo reguliariai registruotis milicijoje. Jam pavyko išsiųsti laišką JAV gyvenančioms savo seserims.

Viena iš jų dirbo pas dantų gydytoją, tarp kurio pacientų buvo ir Robertas F. Kennedy´is. Matyt, Amerikos prezidento brolis bus patvarkęs, kad t. Ciszekas 1963 m. be išankstinio įspėjimo buvo ištremtas iš Sovietų Sąjungos ir išsiųstas į JAV kaip apsikeitimo suimtais sovietiniais agentais dalis.

Sugrįžęs į Niujorką jis dėstė Fordhamo universitete, kuris vėliau tapo Rytų kristologijos centru. Iki paskutinės savo gyvenimo dienos (mirė 1984 m. gruodžio 8 d.) Ciszekas visas jėgas aukojo sielovadai ir dvasiniam palydėjimui. 1990 m. pradėta t. Ciszeko beatifikacijos byla. 2012 m. kovą formaliai pradėtas t. Ciszeko kanonizacijos procesas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×