• 82-asis gimtadienis: „Tikiuosi, kad pavalgius šio didžiulio torto, nekils jokių virškinimo problemų!“
  • Popiežius Pranciškus vieši 2016 m. spalio 24 d. 36-ojoje Generalinėje kongregacijoje.
  • Generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, sveikina popiežių Jėzuitų generalinėje kurijoje.
1 / 3

Jorge Mario Bergoglio

2021 m. gruodžio 17 d. popiežiui Pranciškui sukako 85-eri.

21 metų argentinietis Jorge Mario Bergoglio įstojo į Jėzaus Draugiją 1958 metų kovo 11 dieną, o pirmuosius įžadus Draugijoje davė 1960 metų kovo 12 dieną. Bergoglio, kurį laiką buvęs Argentinos jėzuitų provincijolas ir vėliau Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupas, 2013 metų kovo 13 dieną buvo išrinktas popiežiumi.

Jorge Mario Bergoglio jaunystėje pradėjo svarstyti apie eilinio dvasininko pašaukimą, todėl įstojo į Buenos Airių arkivyskupijos kunigų seminariją. Netrukus planus sujaukė plaučių liga ir sudėtinga chirurginė operacija. Pasigydęs jis nebegrįžo į kunigų seminariją, o įstojo į Jėzaus Draugiją – nusprendė, kad misionieriškas jėzuitų pašaukimas jam labiau tinkamas. Tada dar jaunas jėzuitas Jorge Mario Bergoglio net nepagalvojo, kad sveikatos problema jam bus kliūtis vykti į misijas, todėl per po to sekusius gyvenimo metus jam teko misionieriškąjį pašaukimą vykdyti kitais būdais, kaip vyskupui, kardinolui ir popiežiui.

„Kaip ir kiti vienuoliai, jėzuitai duoda skaistumo, neturto ir klusnumo įžadus. Nekurdami šeimos dėl dangaus karalystės, jie yra laisvi gyventi dėl kitų. Nesivaikydami pelno ir patogumų gali eiti pas visus, taip pat vargingiausius. Ypač pabrėžiamas jėzuitų klusnumas. Iš tiesų, jei bendruomenė nori veiksmingai darbuotis, joje turi būti darna ir vienybė. Atsižvelgdamas į kiekvieno sugebėjimus, pasirengimą ir turimus poreikius, vyresnysis skiria jam veiklos sritį. Taip išvengiama subjektyvumo ir siauro individualizmo, o klusnumas tampa veiksmingu apaštalavimo įrankiu.

Jėzuitai duoda dar ir ketvirtąjį įžadą. Esmines Jėzaus Draugijos ypatybes apibūdinančiame dokumente rašoma, kad jėzuitai „šalia įprastinių trijų įžadų dar įsipareigoja ypatingu įžadu vykdyti tai, ką dabartinis ar būsimas Romos popiežius įsakytų dėl sielų pažangos ir tikėjimo skleidimo. Mes būsime įpareigoti tuoj pat keliauti, be jokių aiškinimųsi ar išsisukinėjimo, į bet kurią vietą, į kurią jis nuspręstų mus siųsti“. Jėzuitas neturi nuolatinės gyvenamos vietos, jis vyksta ir gyvena ten, kur skiria vyresnieji, kur jis bus naudingesnis Bažnyčiai. Tad jėzuitas – misijos žmogus, tęsiantis Jėzaus pasiuntinybę: „Kaip mane siuntė Tėvais, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 19)“. 

Jėzaus Draugija po Vatikano II susirinkimo neišvengė nesusipratimų su popiežiais dėl „ketvirtojo įžado“. Jonas Paulius II net buvo paskyręs jėzuitams laikiną vadovą vietoj jų pačių išrinkto vyresniojo. Konkretūs priekaištai buvo parama kairuoliškai išsivadavimo teologijai, apsisprendimas dėl vargstančiųjų ar kritikos popiežiui dėl Humane vitae.

Popiežiai nuoširdžiai rūpinosi sutvirtinti ir praplėsti istorinius Šventojo Sosto ryšius su Jėzaus Draugija. Apie tai liudija Draugijos vyresniojo tėvo Kolvenbacho pakvietimas 1987 metais vesti popiežiaus gavėnios rekolekcijas. Pasak istoriko Gianni La Bella, Vatikanas Benedikto XVI laikais įvairiais būdas stengėsi parodyti Buenos Airių arkivyskupą, kardinolą Jorge Mario Bergoglio kaip „tobulo jėzuito“ pavyzdį, žmogaus, ištikimo jėzuitų pradžios charizmai, ordino vidaus gyvenimui ir Bažnyčiai pagal steigėjo šv. Ignaco Lojolos pavyzdį.

Jėzaus Draugijai atsivertė visiškai naujas istorinės reikšmės puslapis Bergoglio išrinkus popiežiumi Pranciškumi, tam tikru būdu tapusiu visos jėzuitų šeimos pirmuoju vyresniuoju. Tai ypač akivaizdu per popiežiaus susitikimus su Jėzaus Draugijos nariais Romoje ir per jo keliones į užsienį.

Lankydamasis Tailande 2019 lapkritį, popiežius paragino jėzuitus iš visų jėgų darbuotis dėl žmonių orumo ir krašto gerovės:

„Ypač mums, jėzuitams, reikia atviromis akimis žvelgti į tikrovę, pateikti ją Viešpačiui, melstis ir atrasti savo mažąjį takelį. Bet kartais trokštame, kad viskas būtų gerai suplanuota, tikslu, griežta, apibrėžta tuo pačiu būdu: tada tampame pagonimis, nors ir esame apsirengę kaip kunigai. Manau, kad Jėzus šia prasme taip daug kalbėjo apie fariziejišką veidmainystę“, – sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, atsargumo ir pusiausvyros reikia, tačiau nereikia to, kas galiausiai leidžia nusiplauti rankas ir laikytis atstumo.

Vilniuje 2018 metais jėzuitas popiežius Pranciškus kalbėjo, kad jėzuitai privalo žinoti, kaip eiti pirmyn: „Jėzuitas turi dirbti neprarasdamas ramybės, neprarasdamas susitikimo su Viešpačiu, neatsisakydamas poilsio. Tai svarbu. Pirmiausia jėzuitas turi daryti tai, ko kiti nedaro ar negali daryti. Tai pirmas veiklos įstatymas jėzuitams. Antrasis – darbas neturi trukdyti artimam ryšiui su Viešpačiu. Trečiasis – darbas neturi atimti ramybės. Ketvirtasis – nedaryk to, ką gali deleguoti kitiems“.

Popiežius Lietuvos ir Latvijos jėzuitus ragino semtis įkvėpimo iš popiežiaus šv. Pauliaus VI 1974 metų kalbos jėzuitų generalinės kongregacijos nariams ir iš Dievo tarno t. Pedro Arrupe, buvusio jėzuitų vyresniojo, paskutinės kalbos, kurios esmė: neapleiskite savo maldos gyvenimo! (SAK / VaticanNews)

Parengta pagal šaltinį (papildyta ir atnaujinta informacija): Vatican News, 2020 m. kovo 9 d. 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×