Hugo Enomiya-Lassalle'is

Hugo Lassalle'is gimė 1898 m. lapkričio 11 d. Eksternbroke, Vestfalijoje, hugenotų šeimoje. Baigęs gimnaziją privalėjo atlikti karinę tarnybą, dalyvaudamas Pirmajame pasauliniame kare. 1919 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1927 m. įšventintas į kunigus, buvo išsiųstas į misiją Japonijoje. 1929 m. pakviestas dėstyti vokiečių kalbą Sofijos universitete Tokijuje. 1931 m. t. Lassalle'is įkūrė Jochi-Settlement, socialinės paramos centrą Tokijo vargšų kvartalų gyventojams.

Lassalle‘is anksti pradėjo domėtis dzeno meditacija, ją praktikavo ne klūpėdamas, o lotoso poza: „Privalėjau vykti į Japoniją kaip misionierius, todėl vienas svarbiausių uždavinių buvo susipažinti su Japonijos kultūra. Tiesą pasakius, ten neįmanoma skelbti krikščionybės, paremtos europietiška kultūra. Man tai buvo paskata dar nuodugniau pažinti dzenbudizmą.“ Jau 1930 m. jis dalyvavo daugiadienėse dzeno pratybose sesšin [sesšin – dvasios sutelkimas, koncentracija]: „Tuo, ką čia dariau, pasakiau sau, puikiausiai galime pasinaudoti ir mes, krikščionys, nes misija – tai ne tik vienpusiškas davimas, kai Europos krikščionys ką nors duoda japonams. Ne, ir krikščionys gali daug išmokti iš japonų.“

1935–1940 m. Lassalle‘is buvo jėzuitų misijos Japonijoje vyresnysis. Kaip asmuo, atsakingas už Hirosimos apaštališkąjį vikariatą, jis tiesiogiai patyrė 1945 m. rugpjūčio 6 d. įvykdytą atominės bombos susprogdinimą, bet liko gyvas. Brolis jėzuitas ištraukė jam į nugarą susmigusias medžio skeveldras. Po Antrojo pasaulinio karo, atsiliepdami į jo iniciatyvą, į Japoniją atvyko daug jėzuitų iš įvairių šalių. Daugeliui valstybių prisidėjus, t. Lassalle'is Hirosimoje pastatydino „Taikos pasaulyje bažnyčią“, simbolizuojančią pasitikėjimą apvaizda atominėje eroje.

Tėvas Lassalle'is tapo Japonijos piliečiu, gaudamas vardą Makibi Enomiya (愛宮 真備); jis pirmasis ėmė pažindinti krikščionis su dzenbudizmu. Kaip įgaliojimą vadovauti ugdymo procesui, jo dzeno mokytojas Kôun Yamada jam suteikė vardą „Meilės debesis“. Po Vatikano II susirinkimo t. Lassalle'is vokiečiakalbėse šalyse išgarsėjo meditacijos kursais. Jų vedė labai daug ir daugybei žmonių tapo vidinio gyvenimo mokytoju. Hirošima jam suteikė miesto garbės piliečio vardą. 1975 m. t. Lassalle'iui buvo suteiktas Mainco Katalikų teologijos fakulteto Teologijos garbės daktaro vardas.

T. Enomiya Lassalle'is, SJ, mirė 1990 m. liepos 7 d., eidamas 92-uosius metus, dėl ligos sugrįžęs į Vokietiją. T. Lassalle'is priklausė Japonijos provincijai, todėl urna su jo palaikais buvo nuskraidinta į Tokiją ir ten palaidota.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×