• © SJ nuotr./Christian Ender

Adolfo Nicolás

Tėvas Adolfo Nicolás, SJ, 2008–2016 m. Jėzaus Draugijos Generalinis vyresnysis, vadovavęs didžiausiai Katalikų Bažnyčios vyrų vienuolijai. Jis mirė 2020 m. gegužės 20 d. Tokijuje, būdamas 84 metų.

Adolfo Nicolás Pachónas gimė 1936 m. balandžio 29 d. Ispanijoje, Palensijos provincijoje, Viljamuriel de Serato mieste. 1953 m. rugsėjo 15 d. įstojo į tuometinės Toledo provincijos naujokyną Aranchuese. Jo, kaip Draugijos nario, gyvenimas glaudžiai susijęs su Azija: baigęs filosofijos studijas išvyko į Tokiją, Japoniją, kur taip pat studijavo teologiją ir 1967 m. kovo 17 d. gavo kunigo šventimus. Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete apgynė daktaro disertaciją ir nuo 1971 m. dėstė sisteminę teologiją Tokijuje. 1978 m. išvyko į Filipinus ir iki 1984 m. buvo Manilos pastoracijos instituto direktorius. Jėzaus Draugijoje sukaupė didžiulę vadovavimo patirtį: 1993–1999 m. buvo Japonijos provincijos provincijolas ir 2004–2008 m. Rytų Azijos bei Okeanijos provincijolų konferencijos pirmininkas. Vykdydamas įvairias misijas, buvojo Australijoje, Kinijoje, Japonijoje, Korėjoje, Mikronezijoje, Mianmare bei Rytų Timore. 35-oji Generalinė kongregacija 2008 m. sausio 19 d. jį išrinko Generaliniu vyresniuoju.

Visą jo, kaip Generalinio vyresniojo, tarnystės laiką pagrindinis rūpestis buvo naujai pertvarkyti Draugiją; atsižvelgdamas į nuolat mažėjantį narių skaičių (2008 – 18 820; 2015 – 16 740) jis visame pasaulyje sumažino provincijų bei regionų skaičių. Savo sprendimą jis motyvavo taip: „Kuo mažiau narių turi provincija, tuo jai sunkiau vykdyti kokybišką tarnystę. Laikas jas keisti, nes pasaulis labai pasikeitė.“ Permainos būtinos ne todėl, kad kažkas nebeveikia, o todėl, kad reikia prisitaikyti prie naujų laikų ir reikmių.

Kaip svarbius savo tarnystės momentus jis viename interviu nurodė Benedikto XVI atsistatydinimą ir popiežiaus Pranciškaus išrinkimą. „Mes, jėzuitai, niekada nebūtume patikėję, kad vienas iš mūsų bus išrinktas popiežiumi praėjus tik dviem šimtams metų nuo Jėzaus Draugijos panaikinimo ir trisdešimt penkeriems metams po to, kai Draugija tapo tiesiogiai pavaldi popiežiui.“

Nors pagal Jėzaus Draugijos konstitucijas Generalinis vyresnysis renkamas iki gyvos galvos, abu pastarieji vyresnieji – t. Pedro Arrupė, SJ, (1965–1983) ir t. Peteris Hansas Kolvenbachas, SJ, (1983–2008) gavo popiežiaus leidimą pasitraukti iš pareigų. Dar stodamas vadovauti Draugijai, tai minėjo ir t. Adolfo Nicolás, SJ, tad 2014 m. gegužės 20 d. jis pranešė, kad atsistatydina. 2016 m. spalio 3 d. 36-oji Generalinė kongregacija priėmė jo atsistatydinimą ir 2016 m. spalio 14 d. naujuoju Generaliniu vyresniuoju išrinko t. Arturo Sosa, SJ. 2017 m. pradžioje t. Nicolás išvyko į Filipinų sostinę Manilą vėl dirbti Rytų Azijos pastoracijos institute, bet dėl pašlijusios sveikatos 2018 m. rugpjūčio 6 d. sugrįžo į gimtąją provinciją; paskutinė jo gyvenamoji vieta buvo senelių namai Tokijuje.

„Tėvas Nicolás visą gyvenimą dalijo save kitiems. Jo gyvenimas buvo intensyvi tarnystė, ramus savarankiškas tvarkymas ir didis gebėjimas vykdyti įkultūrinimą Japonijoje, į kurią atvyko kaip jaunas jėzuitas“, – apie savo pirmtaką pagarbiai atsiliepė t. generolas Arturo Sosa, SJ, kuris dėl esamų laisvo judėjimo apribojimų negalėjo nuvykti į laidotuves Japonijoje. „Jo labai trūks Jėzaus Draugijoje kaip išmintingo, kuklaus ir karšto jėzuito, malonės ir išminties vyro, paprasto ir nepretenzingo.“

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×