Wolfgang Seibel, SJ

T. Wolfgang Seibel, SJ, buvo jauniausias iš šešių vaikų šeimoje, užaugo Pfalco regione. 1944 m., būdamas 16 metų, buvo pašauktas į karines oro pajėgas, 1947 m. baigė Šv. Blažiejaus mokyklą. Iš pradžių studijavo Frankfurto Šv. Jurgio (St. Georgen) kunigų seminarijoje, vėliau Germanicum Romoje. 153 m. įšventintas į kunigus. 1955 m. apsigynė teologijos mokslų daktaro disertaciją apie Ambrozijų. 1955 m. įstojo į naujokyną Neuhausene. Nuo 1957 m. praktiškai visą savo jėzuitišką gyvenimą dirba žurnale „Stimmen der Zeit“ Miunchene. Rengė pranešimus apie Vatikano susirinkimą Romoje Vokietijos katalikų naujienų agentūrai (kna). Nuo 1966 m. kovo mėn. iki 1998 m. birželio mėn. žurnalo „Stimmen der Zeit“ vyr. redaktorius. 1968 m. Vokietijos vyskupų konferencija jam pavedė įsteigti žurnalistų institutą (ifp). Iki 1991 m. buvo pirmasis šio instituto vadovas. 2004 m. įsteigta T. Wolfgango Seibelio premija „Pater-Wolfgang-Seibel-Preis“. Sulaukęs 70-ies perdavė vadovavimą žurnalui jaunesniems kolegoms. 2003 m. rugsėjo mėn. persikėlė į Berchmano kolegijos bendruomenę. Šiuo metu gyvena Ruperto Mayerio bendruomenėje Miunchene.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×