Wolfgang Müller, SJ

T. Wolfgang Müller, SJ, yra kilęs iš Freiburgo. Jo brolis taip pat yra kunigas, o sesuo – klebonijos šeimininkė. Tapęs jėzuitu, didžiąją gyvenimo dalį tarnavo Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei. Paskutiniu metu Getingene klausė išpažinčių ir dirbo sielovadoje. Nuo 2018 metų gyvena Berlyno (Kladow) Petro Favro namų senjorų bendruomenėje.

Naujienlaiškis