Wolfgang Felber, SJ

T. Wolfgang Felber, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1980 metais. 1989 m. įšventintas į kunigus. Iki 2009 m. Briuselio sielovados centro „Foyer Catholique Européen“ vadovas, vėliau Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos direktorius. Nuo 2012 m. Berlyno arkivyskupijos oro uosto kapelionas, kapelionas ligoninėse.

Naujienlaiškis