Wolfgang Bauer, SJ

T. Wolfgang Bauer, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1963 m. Į kunigus įšventintas 1974 m. 1974–1982 m. buvo Šv. Pauliaus berniukų seminarijos direktorius Niurnberge, 1983–1990 m. vadovavo Šv. Blažiejaus kolegijos internatui. Po to darbavosi studentų sielovadoje Viurcburge. 1995–2003 m. vadovavo Miuncheno Šv. Mykolo bažnyčios tarnybai, konsultavusiai suaugusiųjų tikėjimo klausimais. 2002–2005 m. Marijos vyrų sodalicijos pirmininkas „Bürgersaal“ bažnyčioje. Po to iki 2012 m. Vokietijos jėzuitų provincijos senjorų delegatas. Vėliau išvyko į Sankt Blazieną, kur buvo namų vyresnysis iki 2020 m. ir dirbo sielovadoje Šv. Blažiejaus, Albtalio ir Menzenschwando parapijose.

Naujienlaiškis