Winfried Fauser, SJ

T. Winfried Fauser, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1951 m. Įšventintas į kunigus ir baigęs studijas, kelerius metus dirbo sielovadoje Frankfurte. Po to 20 metų dirbo Albertus Magnus institute Bonoje, kur rengė mokslines Alberto Didžiojo veikalų publikacijas. Šiuo metu gyvena Almerijoje (Ispanija).

Naujienlaiškis