Willi Lambert, SJ

Tėvas Willi Lambertas SJ, teol. dr., gimė 1944 m. Ravensburge ir 1964 m. įstojo į jėzuitų ordiną. 1977-1987 m. jis buvo Popiežiškosios vokiečių ir vengrų kolegijos Romoje dvasinis vadovas, o 1987-2000 m. - Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės (KŽB) Augsburge bažnytinis asistentas. Nuo 2013 iki 2021 m. gyveno rekolekcijų namuose Dresden-Hoheneichen ir dirbo dvasiniu vadovu, rekolekcijų palydėtoju ir bažnytiniu asistentu CLC Dresden-Meißen/Görlitz regione. Jis yra daugelio publikacijų apie ignaciškąjį dvasingumą autorius. Nuo 2021 m. jis gyvena mūsų senjorų bendruomenėje Berlyne-Kladove.

Tiek Ignaco laikais, tiek ir ankstesniais šimtmečiais kalbėti apie kontempliatyvų ir aktyvų gyvenimą reiškė kalbėti apie gyvenimą vienuolyne ir pasaulyje.

Naujienlaiškis