Wendelin Köster, SJ

T. Wendelin Köster, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1959 metais. Dirbo Tryro jaunimo sielovadoje, buvo Sankt Georgeno kunigų seminarijos rektorius, 1995–2008 m. generalinio vyresniojo patarėjas Romoje. 2009–2015 m. Frankfurto Sankt Georgeno kolegijos rektorius. Nuo 2009 m. Limburgo Popiežiškosios kunigų seminarijos dvasios tėvas. Nuo 2015 m. gyvena Frankfurto šv. Ignaco namuose.

Naujienlaiškis