Walter Heck, SJ

T. Walter Heck, SJ, gimė 1950 metais Miunchene, į Jėzaus Draugiją įstojo baigęs mokyklą. Iš pradžių dirbo jaunimo kapelionu Miunchene ir Niurnberge, vėliau Leipcige ligonių sielovadoje, Erfurto kunigų seminarijos dvasios tėvu. Nuo 2013 m. rudens „Pontificum Collegium Germanicum et Hungaricum“ dvasios tėvas.

Naujienlaiškis