Ulrich Rhode, SJ

T. Ulrich Rhode, SJ, gimė 1965 m. Osnabriuke, į Jėzaus Draugiją įstojo 1986 metais. 1994 m. įšventintas į kunigus. 2004–2014 m. Sankt Georgeno filosofijos ir teologijos aukštosios mokyklos bažnyčios teisės profesorius, 2006–2010 m. rektorius. Nuo 2014 m. Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto bažnyčios teisės profesorius.

Naujienlaiškis