Toni Witwer, SJ

T. Toni Witwer, SJ, yra kilęs iš Forarlbergo (Vorarlberg), į Jėzaus Draugiją įstojo jau būdamas kunigu. Paskutiniuosius dešimtmečius gyveno Romoje, turėjo įvairių atsakomybių Generalinėje kurijoje, dėstė dvasingumą Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Nuo 2018 m. rudens jėzuitų bendruomenės vyresnysis Grace, taip pat teologijos studentų ir akademikų centro kapelionas.

Naujienlaiškis