Tobias Specker, SJ

Prof. Tobias Specker, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2001 metais. 2007 m. įšventintas į kunigus. 2005–2010 m. švietimo referentas Heinricho Pescho namuose (Reino-Nekaro katalikų akademijoje), Špejerio vyskupijos įgaliotinis islamo klausimais. Nuo 2014 m. jaunesnysis profesorius, dėsto „Katalikų teologiją islamo akivaizdoje“ Frankfurto Sankt Georgeno filosofijos ir teologijos aukštojoje mokykloje.

Naujienlaiškis