Thomas Neulinger, SJ

T. Thomas Neulinger, SJ, gimė 1963 m. Grace. Jis yra Graco Seckau ir Gurko vyskupijų kunigų seminarijų dvasios tėvas. Anksčiau darbavosi Austrijos Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams, Vienos arkivyskupijos pastoracinėje tarnyboje, provincijos archyvaru, jaunimo ir studentų sielovadoje.

Naujienlaiškis