Thomas Neulinger, SJ

T. Thomas Neulinger, SJ, gimė 1963 m. Grace. Jis yra Graco Seckau ir Gurko vyskupijų kunigų seminarijų dvasios tėvas. Anksčiau darbavosi Austrijos Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams, Vienos arkivyskupijos pastoracinėje tarnyboje, provincijos archyvaru, jaunimo ir studentų sielovadoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×