Thomas Hollweck, SJ

T. Thomas Hollweck, SJ, 1992 m. įstojo į Jėzaus draugiją. Po dvasinės teologijos studijų Madride įšventintas į kunigus 1999 m. Miuncheno Šv. Mykolo bažnyčioje. Nuo 1998 m. dirbo Miuncheno akademinėje sielovadoje, o 2003–2009 m. Vokietijos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. Nuo 2015 m. naujokų vadovas, o nuo 2021 m. – Centrinės Europos jėzuitų provincijos delegatas jaunimui ir pašaukimams. Pastaruoju metu buvo Hamburgo arkivyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Naujienlaiškis