Thomas Hollweck, SJ

T. Thomas Hollweck, SJ, 1992 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Prieš įstodamas į Jėzaus Draugiją, studijavo teologiją Eichšteto kunigų seminarijoje ir Romoje. Baigęs jėzuitų naujokyną darbavosi akademinėje sielovadoje Miunchene, vėliau tęsė dvasinės teologijos studijas Madride. 1998-aisiais grįžo į Miuncheną, o po kunigystės šventimų 1999-aisiais, vėl darbavosi universiteto kapelionu. 2003 m. paskirtas Vokietijos Krikščioniškosios gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentu. 2009 m. tapo Hamburgo arkivyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvu ir vienos iš jėzuitų bendruomenės vyresniuoju. 2010–2015 m. buvo Vokietijos jėzuitų provincijos konsultorius. 2015 m. paskirtas naujokų vadovu, atsakingu už Lietuvos-Latvijos, Austrijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Vengrijos provincijas. 2021 m. įsteigus Centrinės Europos jėzuitų provinciją, tapo naujosios provincijos naujokų vadovu ir delegatu, atsakingu už jaunimą ir pašaukimus. Nuo 2024 m. liepos 31 d. pradės eiti provincijolo pareigas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×