Stefan Hofmann, SJ

T. Stefanas Hofmannas, SJ, užaugo Aukštutiniame Pfalce, atlikęs civilinę tarnybą (ligonių slauga) studijavo teologiją ir filosofiją Regensburge, Romoje ir Steubenvilyje (Ohajas, JAV). 2010 m. įstojo į noviciatą Niurnberge. Dvejus metus dirbo su jaunimu ir Vienos Lainco parapijos sielovadoje, 2014 m. rugsėjo mėn. persikėlė į Liudvigshafeną ir Tiubingeną studijuoti moralinės teologijos. 2016 m. įšventintas į kunigus. Šiuo metu Insbruke rengia moralinės teologijos habilitaciją.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×