Sebastian Maly, SJ

T. Sebastian Maly, SJ, gimė 1976 Frankfurte. Baigęs filosofijos ir teologijos studijas Miunchene, Miunsteryje ir Jeruzalėje ir gavęs filosofijos daktaro laipsnį, iki 2013 m. dirbo „Cusanuswerk“ referentu – Vokietijos katalikų bažnyčios institucijoje, remiančioje gabuosius. 2013 m. įstojo į naujokyną Niurnberge. Davęs įžadus, dvejus metus vadovavo neformaliajam jaunimo ugdymui Bonos Bad Godesbergo šv. Aloyzo kolegijoje, po to iki 2022 m. buvo Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos kapelionas. Šalia darbinės veiklos įgijo sisteminio terapeuto kvalifikaciją. 2018 m. spalio 6 d. Frankfurte įšventintas į kunigus. Baigęs terciatą Pietų Afrikoje, 2023 m. liepą persikėlė į Upsalą (Švedija), ketindamas pasirengti savo veiklai Newmano institute.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×