Sebastian Maly, SJ

T. Sebastian Maly, SJ, gimė 1976 Frankfurte. Baigęs filosofijos ir teologijos studijas Miunchene, Miunsteryje ir Jeruzalėje ir gavęs filosofijos daktaro laipsnį, iki 2013 m. dirbo „Cusanuswerk“ referentu – Vokietijos katalikų bažnyčios institucijoje, remiančioje gabuosius. 2013 m. įstojo į noviciatą Niurnberge. Davęs įžadus, dvejus metus vadovavo jaunimo neformaliajam ugdymui Bonos Bad Godesbergo šv. Aloyzo kolegijoje. 2017 m. Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos kapelionas. Jis studijuoja sisteminę terapiją. 2018 m. spalio 6 d. Frankfurte įšventintas į kunigus.

Naujienlaiškis