Rüdiger Funiok, SJ

T. Rüdigeris Funiokas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1962 metais. Buvo Miuncheno filosofijos aukštosios mokyklos komunikacijos mokslų ir suaugusiųjų pedagogikos instituto vadovas ir pedagogikos ir komunikacijos mokslų profesorius. Iki 2022 m. sausio mėn. jis buvo atsakingas už studentų kapelionavimą Hochschule für Philosophie miestelyje ir Newman House. Šiuo metu atsakingas už Miunchene esantį jėzuitų ugdymo centrą.

Naujienlaiškis