Rogelio Garcia-Mateo, SJ

T. Rogelio Garcia-Mateo, SJ, studijavo teologiją ir filosofiją Tiubingene, o 1980 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, būdamas kunigu. Dirbo universiteto dėstytoju ir profesoriumi Miunchene, Buenos Airėse ir Romoje, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Dvasingumo institute. Jo moksliniai tyrimai apie Ignaco Lojolos jaunystės metus yra pripažinti tarptautiniu mastu.

Naujienlaiškis