Robert Deinhammer, SJ

T. Robert Deinhammer, SJ, gimė 1977 m. Zalcburge. Baigęs filosofijos ir teisės studijas dirbo Zalcburgo universitete ir teisininku. 2008 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Baigęs naujokyną Niurnberge, buvo Šv. Kanizijaus kolegijoje (Canisianum) vicerektorius, studijų prefektas ir studentų kapelionas. Po to baigė teologijos studijas Londone ir 2016 m. rugsėjo mėn. įšventintas į kunigus.

Naujienlaiškis