Reinhold Wehner, SJ

T. Reinhold Wehner, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1958 m. Į kunigus įšventintas 1967 m. Po tarnystės Rostoke beveik 10 metų darbavosi Drezdeno Hoheneicheno rekolekcijų namuose. 1982 m. vadovavo Berlyno Bysdorfo (Berlin-Biesdorf) rekolekcijų namams. 1992–2014 m. policijos ir muitinės kapelionas, taip pat nelaimės ištiktų žmonių sielovadoje Berlyne. Nuo 2021 m. gyvena Šv. Petro Favro namuose Berlyne Kladow.

Naujienlaiškis