Rainer Carls, SJ

T. Rainer Carls, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1956 m., į kunigus įšventintas 1967 m. Frankfurte. Po to išvyko į Švediją, kur daug metų dirbo Upsaloje žurnalo „Signum“ redakcijoje, Newmano institute ir studentų sielovadoje. Nuo 2010 m. yra Bromos hospiso „Josephinahemmet“ kapelionas ir Popiežiaus maldos apaštalavimo tinklo nacionalinis sekretorius Švedijoje.

Naujienlaiškis