Rainer Berndt, SJ

T. Rainer Berndt, SJ, studijavo filosofiją ir teologiją Bonoje, Paryžiuje ir Frankfurte, kur iki 2019 m. dėstė kaip Viduramžių istorijos ir teologijos profesorius. 

Jo paskutinė paskaita buvo apie mediavistikos indėlį į šiuolaikinę teologiją.

Naujienlaiškis