Philipp Görtz, SJ

T. Philipp Görtz, SJ, baigęs teologijos studijas ir įšventintas kunigu (2000), 2002 metais įstojo į Jėzaus Draugiją ir apgynė pastoracinės psichologijos disertaciją. Dirbo kunigų ugdymo srityje ir kolegijos sielovadoje, vadovavo internatui. Baigęs savo jaunimo kapeliono veiklą Vienoje, Laince, nuo 2017 m. yra Hamburgo „Mažojo Mišelio“ (Šv. Ansgaro ir šv. Bernardo) bažnyčios klebonas.

Naujienlaiškis