Peter Köster, SJ

T. Peter Köster, SJ, yra baigęs filologijos, filosofijos ir teologijos studijas. 1968 m. įšventintas į kunigus. Buvo studentų kapelionas Miunsteryje ir Miunchene, dirbo Vienuolijų ugdymo institute (IMS), kurio būstinė Frankfurte, buvo atsakingas už teologinius ir dvasinius klausimus. 1981–1997 šio instituto direktorius. 40 metų lydėjo rekolekcijose ir ugdė dvasinius palydėtojus.

Naujienlaiškis