Paul Oberholzer, SJ

T. Paul Oberholzer, SJ, studijavo teologiją ir istoriją, 2005 m. apsigynė disertaciją Viduramžių istorijos tematika, 2017 m. įgijo habilituoto daktaro laipsnį vidurinių ir naujųjų amžių Bažnyčios istorijos tematika. 2001 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Nuo 2015 m. dėsto Viduramžių istoriją Romos Popiežiškajame Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakultete.

Naujienlaiškis