Otto Schabowicz, SJ

T. Otto Ignacz Schabowicz gimė 1947 m. Dar jaunystėje, prieš įstodamas į Jėzaus Draugiją, buvo aktyvus profesinės sąjungos narys, „Opel“ įmonėje mokėsi universalaus frezavimo ir keletą metų dirbo pagal šią profesiją. Būdamas jėzuitu kunigu, vedė seminarus socialinėmis temomis Heinricho Pescho namuose Liudvigshafene, buvo Katalikų darbuotojų asociacijos kapelionas Freiburgo vyskupijoje, bedarbių kapelionas ir klebonas Dieburge. Šiuo metu gyvena Getingene, yra Katalikų vyrų bendruomenių asociacijos kapelionas Hildesheimo vyskupijoje.

Naujienlaiškis