Oskar Wopperer, SJ

T. Oskar Wopperer, SJ, gimė 1939 m. Niurnberge, į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 metais. 1985 m. Miunchene įšventintas į kunigus. 1985–2001 m. Šv. Konrado parapijos vikaras, 2002–2013 m. ligonių kapelionas Niurnberge. Nuo 2013 m. sielovadininkas Noimarkte.

Naujienlaiškis