Norbert Lohfink, SJ

T. Norbert Lohfink, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1947 m. Iki pensijos 1996 m. dėstė Senojo Testamento egzegezę Frankfurto Sankt Georgeno aukštojoje filosofijos ir teologijos mokykloje. Taip pat dėstė Popiežiškajame Biblijos institute Romoje. N. Lohfinkui taip pat suteiktas Vienos universiteto garbės daktaro laipsnis. Nuo 2021 m. gyvena Unterchachingo senjorų bendruomenėje.

Naujienlaiškis