Niccolo Steiner, SJ

T. Niccolo Steiner, SJ, baigęs teologijos studijas, 2003 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 2009 m. įšventintas į kunigus. Apsigynė bažnyčios istorijos disertaciją, dėsto viduramžių ir naujųjų laikų bažnyčios istoriją Frankfurto Sankt Georgeno filosofijos ir teologijos aukštojoje mokykloje.

Naujienlaiškis