Ngoc The Nguyen, SJ

Ngoc The Nguyen gimė 1969 m. Saigone (Vietname). 1992 metais atvyko į Vokietiją, o 1994 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1996–1998 m. studijavo filosofiją Miunchene, 2000–2003 m. – teologiją Frankfurte. 2003 m. įšventintas į kunigus ir buvo vikaru Getingene. Po tęstinių studijų Paryžiuje (2007–2010) atliko savo terciatą Australijoje. Nuo 2011 d. dirbo sielovadoje Orhuse (Danijoje). Nuo 2019 m. gyvena Niurnberge, dirba sielovadininku Viurcburgo vyskupijoje, dirba su Vietnamo katalikais.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×