Ngoc The Nguyen, SJ

Ngoc The Nguyen gimė 1969 m. Saigone (Vietname). 1992 metais atvyko į Vokietiją, o 1994 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1996–1998 m. studijavo filosofiją Miunchene, 2000–2003 m. – teologiją Frankfurte. 2003 m. įšventintas į kunigus ir buvo vikaru Getingene. Po tęstinių studijų Paryžiuje (2007–2010) atliko savo terciatą Australijoje. Nuo 2011 d. dirbo sielovadoje Orhuse (Danijoje). Nuo 2019 m. gyvena Niurnberge, dirba sielovadininku Viurcburgo vyskupijoje, dirba su Vietnamo katalikais.

Naujienlaiškis