Mikael Schink, SJ

Mikael Schink, SJ, kilęs iš Stokholmo, baigęs mokyklą 2002 m. studijavo prancūzų kalbą ir inžineriją, abejas studijas sėkmingai baigė 2007 m. Upsaloje, kur Newmano institute studijavo ir filosofiją. Įstojęs į Jėzaus Draugiją 2007 metais, toliau tęsė filosofijos studijas Miunchene, o 2014–2017 m. studijavo teologiją Londone. Ilgesnę praktiką atliko Upsalos Newmano institute ir Stokholmo šv. Eugenijos parapijoje 2012–2014 metais. Stokholme dirbo su jaunimu ir studentų bendruomene, o Upsaloje organizavo viešus renginius Newmano institute. Įšventintas į kunigus 1971 metais, dirbo Upsalos šv. Larso parapijos vikaru. Šiuo metu tęsia studijas Fribūre (Šveicarijoje).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×