Michael Zacherl, SJ

T. Michael Zacherl gimė 1937 m. Berlyne. Mokėsi Kalksburgo kolegijoje, baigė 1955. Įstojo į Jėzaus Draugiją, kunigystės šventimus gavo 1966 m. 

1960–1963 m. ir 1969–1973 m. darbavosi jaunimo sielovadoje, jaunimo centre „mk“ Insbruke. 1968–1969 m. ir 1973–1991 m. Kalksburgo kolegijoje. 1991–2005 m. provincijolo socijus. 1996–2002 m. jėzuitų bendruomenės vyresnysis Kalksburge. 2003–2006 Vienos jėzuitų bendruomenės vyresnysis. 2007–2018 m. Vienos arkivyskupijos Pašvęstojo gyvenimo institutų vyskupo vikaras.

Naujienlaiškis